Tag: Tag thủ-tướng

'Chấm dứt cho vay tập trung vào doanh nghiệp, dự án sân sau của tập đoàn'

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các ngân hàng chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, dự án thuộc hệ sinh thái, hoặc thuộc sân sau của tập đoàn dễ làm mất an toàn và lành mạnh của ngân hàng.

Thủ tướng ra chỉ đạo khẩn về trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản

Ngày 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.
ĐỒNG HÀNH