Tag: Tag luật-đất-đai-sửa-đổi

Người gốc Việt được trực tiếp mua nhà, đất ở Việt Nam không phải ẩn danh, nhờ đứng tên hộ

Luật Đất đai (sửa đổi) mở rộng thêm quyền cho người sử dụng đất là người Việt định cư ở nước ngoài. Theo đó, người gốc Việt được trực tiếp mua nhà, đất mà không còn cần nhờ người khác.

Luật Đất đai sửa đổi: Những thông tin quan trọng tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5

Sáng 15/1, tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
ĐỒNG HÀNH