Đất Xanh: Doanh thu quý I tăng gấp 3, quy mô tiền đạt gần 1.500 tỷ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đã “mở bát” năm 2024 với kết quả kinh doanh ấn tượng.

Đất Xanh: Doanh thu quý I tăng gấp 3, quy mô tiền đạt gần 1.500 tỷ

Đất Xanh: Doanh thu quý I tăng gấp 3, quy mô tiền đạt gần 1.500 tỷ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của DXG, quý I/2024, doanh thu thuần đạt 1.064 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng bán căn hộ và đất nền đạt 821 tỷ đồng, tăng 3 lần; mảng dịch vụ môi giới đạt 189 tỷ đồng, tăng 2,3 lần; mảng dịch vụ quản lý, cho thuê và bất động sản đầu tư đạt 53 tỷ đồng, tăng 43%; duy chỉ mảng xây lắp giảm 95%, đạt 1,4 tỷ đồng.

Với doanh thu tốt, lợi nhuận gộp đạt 472 tỷ đồng, tăng 2,8 lần. Biên lợi nhuận gộp đạt 44,3%.

Trong quý, DXG có thêm 8 tỷ đồng doanh thu tài chính (giảm 55%). Công ty cũng tiết giảm được 16% chi phí tài chính (đạt 125 tỷ đồng) và 22% chi phí quản lý (đạt 72 tỷ đồng). Chỉ chi phí bán  hàng tăng 86%, đạt 145 tỷ đồng – là sự gia tăng tất yếu với sự “nở ra” của doanh thu bán hàng.

Bởi vậy, kết quý I/2024, DXG có lãi trước thuế 132 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 96 tỷ đồng); lãi sau thuế 77 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 117 tỷ đồng), trong đó lãi thuộc về công ty mẹ là 31 tỷ đồng.

Năm 2024, DXG đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi ròng đạt lần lượt 3.900 tỷ đồng và 226 tỷ đồng, tăng 5% và 31% so với thực hiện 2023. Như vậy, kết quý I, DXG đã hoàn thành được 27,2% mục tiêu doanh thu và 13,7% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của DXG đạt 29.647 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận sự chiếm ưu của hàng tồn kho với tỷ trọng 47,7%, đạt 14.009 tỷ đồng, giảm 0,9% so với đầu năm, chủ yếu là bất động sản đang xây dựng.

Các khoản phải thu cũng giảm 0,6% trong 3 tháng qua, đạt 11.495 tỷ đồng, tương ứng 38,7% tổng tài sản; trong đó có đến non nửa là ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối dự án bất động sản cùng tạm ứng đầu tư.

Như vậy, có tới 86,4% tổng tài sản của DXG là các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Điều tích cực là tiền và tương đương tiền trong 3 tháng qua đã tăng 5 lần, đạt 1.399 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng khác đạt 83 tỷ đồng, giảm 14%. Tổng cộng, DXG có 1.482 tỷ đồng tiền mặt.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/3/2024 đạt 14.164 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 1.458 tỷ đồng, giảm 16,7%; nợ vay đật 5.207 tỷ đồng, giảm 1,5%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 15.483 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,91 lần.

Về dòng tiền, so với cùng kỳ năm trước, trong quý I/2024, DXG giảm rất mạnh việc chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác (giảm 98%).

Công ty thu được 1.219 tỷ đồng tiền từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu nên dồi dào tiền bạc. Cũng vì vậy, dòng tiền đi vay trong quý đã giảm 66%, chỉ còn 555 tỷ đồng, dòng tiền trả nợ gốc vay cũng giảm 55% còn 639 tỷ đồng.

Trước đó, DXG đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024. Tại đại hội, lãnh đạo DXG cho biết mục tiêu quan trọng trong năm 2024 là hoàn thiện pháp lý dự án, trọng điểm là 8 dự án tại khu vực TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, điển hình là dự án Gem Riverside, Gem Sky World, Opal Luxury. Đây là những dự án có quy mô từ 5 - 10 ha, có từ 3.000 – 5.000 sản phẩm/dự án.

Với riêng dự án Gem Sky World, Đất Xanh đã bán khoảng 2.300 sản phẩm, còn lại khoảng 1.800 sản phẩm. Doanh thu dự kiến còn lại khoảng 10.000 tỷ đồng

Song song đó, DXG sẽ tiếp tục mua các dự án, chuẩn bị nguồn lực và quỹ đất phát triển. Đặc biệt, trong tháng 4, tập đoàn chuẩn bị mua quỹ đất tại Bình Phước và Đồng Nai để bắt đầu triển khai dự án quy mô lớn.

Theo vietnamfinance.vn
ĐỒNG HÀNH