Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024

Trong tháng 4/2024, nhiều quy định mới trong lĩnh vực giáo dục, y tế, đất đai sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Hai quy định mới của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ ngày 1/4

 Điều 252 Luật Đất đai 2024 quy định luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, trừ một số trường hợp đặc thù. Trong đó, Điều 190 về hoạt động lấn biển và Điều 248 (sửa đổi Luật Lâm nghiệp 2017) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4.

Theo đó, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ thực hiện các hoạt động lấn biển; có chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật.

Việc giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển được tiến hành đồng thời với việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Đây là nội dung được rất nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội quan tâm. Bởi như theo một chuyên gia đã từng nói: Chi phí lấn biển nên được xác định ngay từ đầu vì dự án lấn biển thường là các dự án có quy mô lớn, có thể lên đến nhiều tỉ USD. Do đó cần đánh giá ngay từ đầu cho nhà đầu tư biết để chủ động phương án tài chính, cũng như không bị rơi vào thế bỏ cả tỉ USD để lấn biển mà không biết được giao đất hay không…

Luat-dat-dai-nam-2024

 

 

Cũng theo Điều 190, hoạt động lấn biển phải tuân thủ các nguyên tắc luật định như bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển; hoạt động lấn biển phải được lập thành dự án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư theo quy định…

Còn Điều 248 Luật Đất đai 2024 đã sửa đổi, bổ sung chín điều tại Luật Lâm nghiệp 2017. Đơn cử như sửa đổi nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng tại Điều 14.

Trước đó, Thủ tướng đã ban hành Công văn 202 chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết/hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024.

Điều này tạo cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 (Luật Đất đai 2024 hiện quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), sớm đưa Luật Đất đai vào cuộc sống.

Trong đó, giao các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết/hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024.

Quy chuẩn Quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 56/2023 của Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy ban hành sẽ có hiệu lực từ 1/4/2024.

015613890

Theo đó, yêu cầu chung với phương tiện phòng cháy, chữa cháy gồm:

Thứ nhất: Phải kê khai, khai báo phù hợp danh mục phương tiện tại Quy chuẩn này. Nếu chưa rõ chủng loại thì phải định danh chủng loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Thứ hai: Phải quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan hoặc quy định của pháp luật hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Thứ ba: Phải thực hiện kiểm định phù hợp với Quy chuẩn này cùng các quy định khác có liên quan.

Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy phổ biến có thể kể đến: Vòi chữa cháy, lăng chữa cháy phun nước cầm tay, trụ nước chữa cháy, đầu nối chữa cháy, bình chữa cháy xách tay…

Quy định mới về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày 23/2/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định sửa quy định về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động. Theo đó, Nghị định sửa đổi Điều 4 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

tien-luong20230904094119

 

Cụ thể, căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định.

Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP về xác định quỹ tiền lương kế hoạch. Ngoài ra, Nghị định số 21/2024/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định số 21/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/4/2024.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm

Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 233/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Theo quyết định, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT, cụ thể có 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: Cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS) và Phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS).

dang-kiem-o-to-9106-1677721264974426528859-1677745839383141801459

Thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT là Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sỹ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty, theo Thông tư số 03/2024/TTBGTVT ngày 21/2/2024 của Bộ trưởng Bộ GTVT đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974, ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2024.

Công chức y tế định kỳ chuyển đổi vị trí công tác sau 2-5 năm

Ngày 1/3, Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2024 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương.

Theo thông tư, danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực y tế phải thực hiện định kỳ chuyển đổi gồm:

(i) Tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trình cấp có thẩm quyền quyết định: Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn, thay đổi, bổ sung, công bố các loại giấy phép, giấy đăng ký, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, chứng chỉ, số phiếu tiếp nhận hồ sơ.

(ii) Ban hành danh mục, chương trình, tài liệu thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế: Y tế dự phòng (giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm; giấy phép hoạt động đối với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp…); khám bệnh, chữa bệnh (giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;…)…

img_0434 

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ hai đến năm năm theo đặc thù của từng vị trí công tác. Thời điểm chuyển đổi vị trí công tác được tính từ ngày có quyết định hoặc văn bản phân công đảm nhiệm vị trí công tác đó. Đối với các quyết định và văn bản phân công đảm nhiệm vị trí công tác đã ban hành trước ngày 15/4 được xét để tính thời gian đảm nhận vị trí công tác đó.

Ngoài ra, đối với đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của đơn vị đó thì đơn vị báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp, việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung.

Thông tư 01/2024 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 15/4.

Những thay đổi đáng chú ý trong quy chế thi tốt nghiệp THPT

Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp THPT chính thức có hiệu lực từ ngày 22/4.

3_08390116012023

Theo đó, quy chế mới quy định để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT (đã học xong chương trình THPT) phải dự thi bốn bài thi, gồm ba bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh giáo dục thường xuyên phải dự thi hai bài thi độc lập là toán, ngữ văn và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Đáng chú ý, thí sinh được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường THPT. Đây là một điểm mới trong quy chế thi năm nay.

Còn đối với thí sinh tự do, thay vì “được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp” thì nay đối với bài thi tổ hợp, “thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp”.

Ngoài ra, quy chế mới cũng bổ sung một số vật dụng được mang vào phòng thi là êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình. Quy định rõ các vật dụng cấm mang vào phòng thi như giấy than, bút xóa...

Theo Sở hữu Trí tuệ & Sáng tạo
ĐỒNG HÀNH