Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe máy, khởi điểm 5 triệu đồng

Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng đấu giá biển số xe, bao gồm biển số ô tô, mô tô, xe gắn máy. Mức giá khởi điểm không thấp hơn 5 triệu đồng.

Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe máy, khởi điểm 5 triệu đồng

Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe máy, khởi điểm 5 triệu đồng

Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan, hiệp hội về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Một trong những nội dung được cơ quan này đề cập là đấu giá biển số xe mô tô, xe gắn máy.

Theo Bộ Công an, thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe từ ngày 15/9/2023 đến hết tháng 2/2024, ngành tổ chức đấu giá trực tuyến 15.185 biển số xe ô tô, trong đó có 14.062 biển số xe ô tô trúng đấu giá được khách hàng nộp, với số tiền gần 1.400 tỷ đồng.

Bộ Công an đánh giá việc đấu giá biển số xe ô tô đáp ứng được nhu cầu của người dân, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu, đồng thời khai thác tài sản công có hiệu quả, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, việc đấu giá biển số được dư luận xã hội rất quan tâm và đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, Bộ Công an cho rằng việc đấu giá hiện vẫn ở diện hẹp đó là ôtô cá nhân, chưa áp dụng rộng rãi đối với loại biển số xe ô tô khác và biển số mô tô, xe gắn máy. Tuy nhiên, việc này chưa đáp ứng hết được nguyện vọng của người dân có nhu cầu sở hữu biển số xe theo sở thích.

Mặt khác, việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện đến hết tháng 7/2026, sau thời điểm này nếu có tiếp tục thực hiện phải sửa Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Do đó, Bộ Công an cho rằng thời điểm này cần luật hóa quy định trên vào dự luật, nhằm phù hợp với các quy định hiện hành về việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe, đáp ứng mục tiêu công dân số, Chính phủ số theo đề án 06 của Chính phủ.

Từ những phân tích trên, Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng đấu giá biển số xe, bao gồm biển số ô tô, mô tô, xe gắn máy. Chỉ trừ biển số xe cấp cho xe thuộc tài sản công, xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại cơ quan đó.

Theo đề xuất này, giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá không thấp hơn 40 triệu đồng; giá khởi điểm một biển số mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá không thấp hơn 5 triệu đồng.

Bộ Công an cũng đề xuất bước giá bằng 10% giá khởi điểm và bổ sung quyền của người trúng đấu giá biển số xe được đăng ký biển số trúng đấu giá tại cơ quan công an nơi quản lý biển số đó, hoặc nơi cư trú của họ.

“Việc đưa biển số xe ô tô vào đấu giá đã đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân và tạo sự công khai, minh bạch trong công tác đăng ký, quản lý biển số xe ô tô, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước", Bộ Công an đánh giá.

Theo vietnamfinance.vn
ĐỒNG HÀNH