TP.HCM sẽ ra mắt ứng dụng Công dân Thành phố trên di động trong năm 2024

Năm 2024, sẽ ra mắt ứng dụng Công dân Thành phố trên di động nhằm giúp người dân giao dịch với chính quyền Thành phố hiệu quả, thuận tiện, đơn giản.

Chiều 22/2, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố, ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở TT&TT Thành phố thông báo trong năm 2023, thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số với chủ đề là năm Dữ liệu số, Thành phố đã tập trung nhiều giải pháp quan trọng nhằm triển khai, khai thác hiệu quả dữ liệu vào phục vụ hiện đại hóa nền hành chính.

Theo đó, đã khai thác hiệu quả dữ liệu vào phục vụ hiện đại hóa nền hành chính như ban hành Chiến lược Quản trị dữ liệu toàn Thành phố; Kế hoạch phát triển hạ tầng số TP.HCM; kế hoạch hành động triển khai Chiến lược an toàn, an ninh mạng TP.HCM; Triển khai Hệ thống đánh giá chỉ số chuyển đổi số TP.HCM.

Kết quả đến năm 2023, Thành phố đã triển khai thành công, mang đến những kết quả mang tính nền tảng làm cơ sở để đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện thực hiện thành công cho Chương trình chuyển đổi số Thành phố đến năm 2025.

Trong năm 2024, ông Thành cho biết trong lĩnh vực chính quyền số, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc số hóa và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian xử lý trên môi trường số nhầm nâng cao chất lượng và số lượng dịch vụ công toàn trình, thủ tục hành chính không giấy tờ (cho hồ sơ đủ điều kiện pháp lý).

Đồng thời, ra mắt ứng dụng Công dân Thành phố trên di động nhằm giúp người dân giao dịch với chính quyền Thành phố hiệu quả, thuận tiện, đơn giản.

Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, y tế, du lịch và an sinh xã hội; Triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể và người dân chuyển đổi số thông qua hoạt động triển khai đào tạo, tư vấn chuyển đổi số; hỗ trợ sử dụng các nền tảng số với giá rẻ.

Chiều 20/2, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06)

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, năm 2025, muốn các thủ tục liên quan đến hành chính phải diễn ra trên nền tảng số thì ngay từ bây giờ phải có sự tập trung cao để phát triển các dịch vụ công và cần triển khai app công dân duy nhất để người dân sử dụng, tránh tình trạng trăm hoa đua nở.

Theo Khoa Học Phổ Thông
ĐỒNG HÀNH