Sika công bố chiến lược 2028 với tham vọng tăng trưởng vượt kì vọng liên tục trong 5 năm

Sika Việt Nam vừa công bố chiến lược 2028 từ tập đoàn. Đây là chiến lược mang tính toàn cầu và sẽ được áp dụng tại tất cả doanh nghiệp Sika trên toàn thế giới.


Ông Jacobo Perez Polaino - Tổng Giám đốc Sika Việt Nam công bố các chiến lược phát triển đến 2028

Theo nghiên cứu, Megatrends (hay các xu hướng toàn cầu) như Đô thị hóa, Biến đổi khí hậu và bền vững, Chuyển đổi nhân khẩu học, Cải tiến công nghệ, Kỹ thuật số hóa, Tăng cường quy định quản lý, Khan hiếm nguồn lực hay Gia tăng dân số sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng, nền kinh tế và hệ sinh thái, định hình tương lai của thế giới. Ngành xây dựng cũng không nằm ngoài những tác động mạnh mẽ này.

Đứng trước chuyển biến mới, Tập đoàn Sika đã có những thay đổi toàn diện trong chiến lược phát triển đến năm 2028. Chiến lược xoay quanh 4 trụ cột chính là Xây văn hóa - Dựng con người (People & Culture), Nâng cao hiện diện - Gia tăng độ phủ (Market Penetration), Cải tiến cho tương lai bền vững (Innovation & Sustainability), Sáp nhập kinh doanh - Chuyển đổi bền vững (Acquisition). Các trụ cột phát triển này được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế hàng đầu của Sika trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Bà Oanh Bùi đang trao đổi về chiến lược Sáp nhập kinh doanh - Chuyển đổi bền vững

Bà Võ Thái Xuân Thuỷ đang trao đổi về chiến lược Nâng cao hiện diện - Gia tăng độ phủ

Trong vòng 5 năm vừa qua, Sika đã triển khai hơn 20 thương vụ sáp nhập toàn cầu, đón nhận thêm 10.000 nhân sự mới. Chính sự thay đổi này thúc đẩy Sika đặt trọng tâm vào trụ cột Xây văn hóa - Dựng con người nhằm gắn kết 33.000 nhân sự khắp thế giới và duy trì mục tiêu tỷ lệ gắn kết đến 80%. Cụ thể, giai đoạn 2024 - 2028, Sika nỗ lực tạo dựng môi trường làm việc an toàn, nơi mọi người được truyền cảm hứng và động lực để dẫn dắt sự thay đổi, khai phá tiềm năng.

Bên cạnh củng cố nội lực, câu chuyện Nâng cao hiện diện - Gia tăng độ phủ cũng là một định hướng nhằm củng cố vị thế hàng đầu của thương hiệu. Trong 5 năm tới, Sika đặt mục tiêu thúc đẩy các lợi thế có sẵn tại từng thị trường gồm: (1) Tận dụng vị thế dẫn đầu, (2) Áp dụng phương thức “bán chéo” nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, (3) Khả năng tiếp cận đa kênh, (4) Tập trung vào thị trường có lợi nhuận và tiềm năng cao. Qua đó doanh nghiệp kỳ vọng đạt được mức độ tăng trưởng hàng năm từ 6-9%.

Ông Vasudevan Murugesu và Ông Lê Đăng Tài đang trao đổi về chiến lược Cải tiến cho tương lai bền vững

Ông Lê Vũ Bằng trao đổi về chiến lược Xây văn hoá - Dựng con người

Song song với phát triển đội ngũ, Sika vẫn trung thành với mục tiêu “xây niềm tin” thông qua các chiến lược Cải tiến cho tương lai bền vững. Thương hiệu thực hiện cam kết giảm 20% khí thải nhà kính, giảm 15% tài nguyên thiên nhiên trong xử lý chất thải và lượng nước xả trên mỗi tấn bán ra, đảm bảo các sản phẩm đều đạt tiêu chí chất lượng SPM theo mô hình của Hội đồng Doanh nghiệp Thế giới. Tại Việt Nam, Sika cũng cam kết đồng hành cùng Chính phủ đưa mức phát thải ròng về 0 trong năm 2050.

Cuối cùng, Sáp nhập kinh doanh - Chuyển đổi bền vững là trụ cột giúp Sika tăng cường hiện diện xuyên suốt toàn bộ vòng đời và thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững của ngành xây dựng. Với chiến lược tiếp cận thị trường sâu sát hơn qua các thương vụ Sáp nhập, doanh nghiệp vẫn sẽ tiếp tục áp dụng cách tiếp cận này cùng với nhiều lợi thế khác trên thị trường để đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Từ bốn trụ cột trọng tâm trong Chiến lược 2028 của tập đoàn, Sika Việt Nam cũng công bố các hoạt động chính và cải tiến phù hợp với thị trường Việt Nam, nhằm từng bước thực hiện mục tiêu chung, nối dài cam kết phát triển bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng mà Sika Việt Nam đã liên tục thực hiện trong suốt 30 năm qua.

BTV
ĐỒNG HÀNH